Relacje inwestorskie

06.11.2018
Raport za III kwartał 2018 r. (xls + pdf)
17.08.2018
Półroczne sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2018 r.
08.05.2018
Raport za I kwartał 2018 r. (xls + pdf)
20.03.2018
Pismo Prezesa Zarządu SEKO S.A. (pdf)