Relacje inwestorskie

08.05.2019
Raport nr 7 - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ SEKO S.A. (pdf)
08.05.2019
Raport nr 6 - Powołanie członka Rady Nadzorczej (pdf)
08.05.2019
Raport nr 5 - Uchwała ZWZ SEKO S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 (pdf)
08.05.2019
Raport nr 4 - Uchwały powzięte przez ZWZ SEKO S.A. w dniu 8 maja 2019 r.
12.04.2019
Raport nr 3/2019 Treść projektów uchwał ZWZ SEKO S.A. w Chojnicach zwołanego na 8 maja 2019 r. (pdf) (załącznik)
12.04.2019
Raport nr 2/2019 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 8 maja 2019 r. (pdf) (załącznik)

Strony