Relacje inwestorskie

07-02-2014
Informacje finansowe
 20182017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów183 762184 674152 227141 303130 284
Zysk (strata) na działalności operacyjnej11 16210 8766 1516 2895 840
Zysk (strata) brutto11 03511 1845 5826 2215 693
Zysk (strata) netto8 8919 0074 4855 0214 589
Aktywa razem139 708120 512119 914108 558105 913
Aktywa obrotowe72 64458 77262 81751 09947 894
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania67 34454 04660 39451 39551 642
Zobowiązania długoterminowe13 78112 49412 55711 80012 714
Zobowiązania krótkoterminowe43 90530 97836 71028 31926 452
Kapitał własny72 36466 46659 52057 16354 271
Kapitał zakładowy665665665665665
Liczba akcji / udziałów 6 650 0006 650 0006 650 0006 650 0006 650 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,450,310,320,320,32

 

Zestawienie wybranych danych finansowych SEKO (excel)