Relacje inwestorskie

31.08.2017
Rejestracja zmiany statutu i tekst jednolity statutu
21.08.2017
Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.
30.05.2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 29 maja 2017 r.
29.05.2017
Uchwalona Zmiana Statutu SEKO SA
29.05.2017
Uchwała ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016
29.05.2017
Uchwały powzięte na ZWZ SEKO SA, które odbyło się 29 maja 2017 r.

Strony