Aktualnosci inwestorskie

03.11.2017
Raport za III kwartał 2017 r.
31.08.2017
Rejestracja zmiany statutu i tekst jednolity statutu
24.08.2017
Półroczne sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2017 r.
21.08.2017
Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.
30.05.2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 29 maja 2017 r.
29.05.2017
Uchwalona Zmiana Statutu SEKO SA

Strony